Najlepsza szkoła we Wrocławiu otworzyła liceum

DRZWI OTWARTE

PIĄTKI godzina 8:30

Dowiedz się więcejZapisz się teraz

Najlepsza szkoła we Wrocławiu otworzyła liceum

DRZWI OTWARTE
PIĄTKI, godzina 8:30
Zapisz się teraz!

WYSOKI POZIOM EDUKACYJNY

  • częsta ewaluacja (dużo ocen), bieżąca informacja zwrotna dla ucznia
  • regularne diagnozy przy użyciu wystandaryzowanych narzędzi (pomiar Edukacyjnej Wartości Dodanej)
  • zwiększona liczba godzin z przedmiotów maturalnych w podstawie

WYKWALIFIKOWANA KADRA

  • nauczyciele, którzy są przewodnikami i mentorami dla uczniów
  • bliska współpraca z uczniem budowana na wzajemnym szacunku i zaufaniu

ELASTYCZNY SYSTEM ROZSZERZEŃ

  • język angielski: od I semestru klasy I (rozszerzenie obowiązkowe dla wszystkich uczniów) - uczony wg autorskiego programu (osobne jednostki Speaking, współpraca z British Council - program ADDVANTAGE)
  • wybór przedmiotu wiodącego od II semestru klasy I (matematyka, biologia, historia lub język polski)
  • wybór przedmiotu rozszerzonego od I semestru klasy II (chemia, geografia, fizyka, WOS, informatyka, drugi język obcy lub filozofia)