Tutoring

Patrycja Franczyk

Tutoring w LO jest procesem, który wymaga obustronnego zaangażowania: tutor towarzyszy i wspiera, uczeń natomiast ma przestrzeń do mierzenia się z pytaniami i refleksjami odnośnie pasji, relacji, dalszej ścieżki edukacyjnej, swoich mocnych stron. Liceum jest etapem pierwszych ważnych decyzji, dojrzewania intelektualnego, klarowania wizji świata i swojego w nim udziału. Dzięki tutoringowi uczeń może obiektywizować wyzwania i cele, jakie sobie stawia, dając sobie tym samym szansę na podejmowanie trafnych wyborów. 

Owoce tutoringu zależą przede wszystkim od wkładu ucznia - jego aktywności, otwartości na współpracę i gotowości podejmowania wysiłku pracy nad sobą. Nawet najlepszy tutor nie wyręczy w tym ucznia, nie znajdzie rozwiązań za niego i do niczego go nie zmusi. Kluczem do dobrego tutoringu jest natomiast wzajemne zaufanie i formułowanie oczekiwań. Tutoring staje się wtedy okazją do wzrostu w samodzielności, odpowiedzialności i zdrowej samoocenie, czyli cechach, bez których nie można osiągnąć dojrzałości.